Wednesday, March 18, 2009

Карнавалът – крал на Европа

Oikumen

“Карнавалът – крал на Европа” е мултинационален проект, в който участват няколко държави, всяка, от които представя себе си чрез маскарадните традиции. Така в изложбата срещу нас се изправят един до друг колоритни персонажи като широколъшките песяци, македонските джомолари, италианските матоцио и хърватските звончари, за да покажат как протичат маскарадните игри в различните части на Европа. Маските и персонажите са съпътствани от десетки цветни, черно-бели фотографии и мултимедия, които още повече заличават разликите и ни увличат в пъстрото шествие.


Изложбата, която се открива на 19 март (четвъртък) в Националния етнографски музей е дело на изследователи, учени и музейни работници от България, Италия, Хърватска, Франция и Македония и следователно залите на НЕМ са поредната спирка за нея. Преди да дойде у нас “Карнавалът” гостува на Етнографския музей в Загреб, а след 29 април 2009 г. ще отпътува за Музея на Македония в Скопие.

Нашенски багри
Маскиран матоци от стария карнавал на Валфлориана, Италия

"Мечки" от Каталония, Франция

Маскиран персонаж от Хърватска

Хърватски дървени маски

Джоломар от Македония

Виж и официалният сайт на Carnival King of Europe

No comments: