Monday, January 26, 2009

“Кукери без маски, маски без кукери” или кадри от “Сурва” 2009

“Что ли значи кукер?” е въпрос зададен от Раковски още през XIX век и отговор на който учени от различни дисциплини търсят и до днес, а те, кукерите продължават да “бродят” и в наши дни.