Saturday, May 19, 2012

"Слънцето и Месечината били брат и сестра ..."

Много и различни са историите как са се появили петната по Месечината. Едни вярвали, че Месечината била крава, и веднъж като се отделила от стадото изяла крушово дърво. Затова и петната по нея приличали на шумки. Други казвали, че Слънцето и Месечината били брат и сестра. Скарали се веднъж, кой грее по-силно. Взело Слънцето кал и я хвърлило по сестра си. От този момент насетне по Месечината се появили петна и тя взела да свети по-слабо. В още по-стари времена разправяли людете, когато Господ ходил по земята, най-долната дипля на небето можела с ръка да се пипне. Толкова ниско била, че една стопанка докато месила насъщния, си изтрила ръцете в Месечината. Така по луната се появили петна, а Господ се разсърдил и решил да вдигне небето високо, далеч от хората и техните грехове ...

Това е само един от митологичните сюжети претворени върху част от стените на Националния етнографски музей в София. Автори на повествованието са артистите от студиото за анимация Компот Колектив (Аспарух Петров, Константин Златков, Дмитрий Ягодин, Весела Данчева, Иван Богданов и Олга Дорева), а адаптираната етнографска база, върху която те стъпват е селектирана от етнолозите Атанаска Станчева от ИЕФЕМ - БАН и Тодор Станчев от Сдружение за културни инициативи.

Изложбата се открива днес (19 май 2012 г.) в Осмото издание на Европейската нощ на музеите от 18 часа в две от залите на Националния етнографски музей (пл. Ал. Батенберг 1, бившият Княжески дворец). Партньор на събитието е автентична хлебопекарна и вегетариански ресторант Слънце - Луна.  

Friday, May 18, 2012

„Слънцето и месечината били брат и сестра ...”


„Слънцето и месечината били брат и сестра ...” не е типичната изложба, в нея ще бъдат експонирани представите и светогледът на българина, пресъздадени от съвременни художници в картини и текст върху стените на музея. Част от изрисуваните сюжети ще са слънчова женитба, свалянето на месечината от магьосници, представите за съзвездията Ралица, Квачката и др .

Всеки един от авторите от Компот Колектив ще представи визуално своя разказ за слънцето, луната и звездите, базиран на митологичните представи на традиционния българин, като по този начин ще се получи една своеобразна среща между минало и настояще, традиция и съвременност.

Изложбата представя интерпретацията на традиционния мироглед чрез съвременните изразни техники . В търсене на оригиналност и искреност в своето творчество артистите ще направят изобразителна импровизация върху няколко митологични представи от миналото.  Това е причината, която събира етнолози, фолклористи и художници в две от залите на Етнографския музей (ИЕФЕМ-БАН).

По стените ще рисуват: Аспарух Петров, Константин Златков, Дмитрий Ягодин, Весела Данчева, Иван Богданов и Олга Дорева. Партньори на събитието са автентична хлебопекарна и вегетариански магазин Слънце - Луна

Изложбата се открива в Нощта на музеите, 19 май 2012 г. в Националния етнографски музек (ИЕФЕМ - БАН) от 18.00 часа. Куратор на изложбата: Атанаска Станчева
Изображения: Кумовата слама "разказана" от Аспарух Петров