Sunday, March 21, 2010

Долината на маските

Oikumen

От стари времена, казват в Ковачевци, сурвакарските игри и обичаи по поречието на реките Светля и Струма са били самобитни народни празници, a Долината на маските (селищата по поречието на Светля) – люлка на сурвакарството в България.

Днес традицията да се изгонят злите духове все още се спазва на 13/14 януари (Василица по стар стил или Сурва, както я наричат тук), когато сурвакарските дружини излизат и обикалят селата в Граовското поле, а за Първа пролет Ковачевци събира за последен път през годината маскираните персонажи на едно място.

Тази година пролетния фестивал “Долината на маските” се проведе за шести път и пак стана притегателно място за кукерите от Пернишко, Брезнишко, Радомирско. На площада в Ковачевци, пред погледа на Георги Димитров отново бродиха дружини от Светля, Кошарево, Лобош, Копаница, Челопеч, Ковачевци, Чепино, Калища, Кралев дол, Сирищник, радимирския квартал Върба и други, и след като са призовали природните сили за здраве и берекет през идната година, трябва да приберат маските до следващата Сурва, когато всичко ще започне от начало.