Sunday, October 30, 2011

ЕТНОГРАФСКИ ФИЛМИ В МУЗЕЯ

На 5 ноември (събота) 2011 г. Националният етнографски музей обявява Ден на отворените врати, като част от празничните Дни на Миладиновци 2011. В програмата, освен целодневните прожекции на етнографски филми, са предвидени да има ателиета по грънчарство, везба и дантела, разказване на народни приказки и легенди, фолклорни детски игри, снимки в народни носии и др.


ФИЛМОВАТА ПРОГРАМА

11.00 ч. Карнавалът – крал на Европа / 70 мин. / аудио: българско, италианско, хърватско, македонско, френско; субтитри: английски
„Карнавалът – крал на Европа” е изследователски проект на Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina (Тренто, Италия), Националния етнографски музей – София, Музей на Македония – Скопие, Етнгорафски музей – Загреб, Музей на цивилизациите – Марсилия, включващ теренно проучване, заснемане на документални филми, създаване на пътуваща изложба, както и организиране на международни конференции и семинари. Този филм представя важни прилики и специфични аспекти на карнавалите (маскарадните игри) свързани с плодородието през зимния календарен цикъл в различни области на Европа – Балканите, Апенините и Иберия.

12.20 ч. Гайдите на Родопа планина / Веселка Тончева / 27 мин. / аудио: българско
Филмът представя каба гайдата като специфичен вариант на този инструмент у нас, позната с плътния си нисък звук, огласяла склоновете на Родопа планина. „Герои” на филма са майсторът на гайди Димитър Блятков от с. Павелско и гайдарите Димитър Панчев от с. Павелско и Димитър Сиваков – Чойката от с. Хвойна. Потомственият майстор от Чепеларско и до днес спазва традиционната технология за изработване на родопските гайди, в чиято работилница ще надникнем, а свирачите, макар и поели различни пътища за обучение, обхващат фолклорните модели на усвояване на инструменталното майсторство в групата към читалището в с. Павелско, възникнала още в началото на 50-те години на ХХ век.

13.00 ч. Къната / Веселка Тончева / 27 мин. / аудио: българско
Филмът представя къната и къносването в традиционната култура на турци, цигани и българи мюсюлмани в България, но с опит за по-широк културологичен поглед към тази традиция – например рисуването с къна в Индия и връзките, които биха могли да се открият между културите. “Фолклорната” страна на темата е илюстрирана с къносването на ръцете на булката при помаците от Тетевенско, както и демонстрация на къносване при софийски роми от кв. Факултето (което е действащ ритуал в тази общност и днес). В интервюто с етнолога доц. д-р. М. Карамихова се изяснява ритуалният характер на действието, неговият смисъл и символика у нас, като се проследяват историческите му корени и териториално разпространение. Съвременният поглед към рисуването с къната ни отвежда в Студио за татуировки, където ще видим какво рисуват хората по телата си днес и какви са били татуировките в миналото.

13.40 ч. Просфорите на Атон / Христо Мишков / 40 мин. / аудио: българско
Филмът представя изработването на просфори в Светогорските манастири Симонопетра, Хилендар и Зограф и в една от килиите към Великата лавра „Свети Атанасий”. Продукцията “Просфорите и Атон” е направена по повод едноименната изложба на Националния етнографски музей от преди години.

14.30 ч. Край Дунава / Веселка Тончева / 28 мин. / аудио: българско
Филмът представя един интересен проект, осъществен от фондация ЕкоОбщност - “Крайдунавски традиции”, чиято идея е да съчетае възможностите за екотуризъм със запознаване с фолклора и традиционната култура по поречието на р. Дунав. Участието на крайдунавските селища в този проект има и състезателен характер. Сред отличените особено се откроява с. Долни Вадин, Оряховско – село, със самобитен словесен, музикален, танцов фолклор и съхранена обредност, село, в което се плетат мрежи и се готви рибена саламура, а реката е част от всекидневието на хората. Именно традиционната култура на с. Долни Вадин е център на филма. Представени са фолклорни вярвания, в които реката е важна част; обредни практики и ритуали, в които реката участва; приказки, песни и разкази, в които присъства реката; традиционни „крайречни” занаяти и поминък.

15.10 ч. Средо зиме, по Коледа / Веселка Тончева / 27 мин. / аудио: българско
Филмът представя коледари и коледуване от с. Телиш, Плевенско – обредът в неговия регионален вариант, изпълнения на съхранения песенен репертоар от автентични коледарски песни и разкази за смисъла на обреда според по-възрастните носители на традицията, но и според по-младите участници в него. Във филма присъства и благословията и благославянето, което е ключово в обреда – изричането на коледарска благословия (обикновено от станеника – водач на групата), песните, с които се благославя всеки дом (песни за стопаните, за момче, момиче, животните, градината и т.н.), смисълът на обреда като благославящ идващата новата година и осигуряващ здраве, берекет, благоденствие.

15.50 ч. Писаната булка / Веселка Тончева / 30 мин. / аудио: българско
Филмът представя традиционната култура на една конфесионална общност – българите мюсюлмани от Тетевенско (селата Галата, Глогово, Градешница, Бабинци и част от Кирчево). Представено е селото Галата като едно от най-големите и “живи” села на общността. Филмът запознава с обредната система на това население, белязана от религиозната му принадлежност , както и с т.нар. “писане” на булката – украсяването на лицето по специфичен начин, превърнало се в емблема на общността.


16.30 ч. Празниците и делниците на българина / 15 мин.
Презентация с непоказвани фотографии от началото на миналия век от архива на Института за етнология и фолклористика с Eтнографски музей при БАН в съпровод с автентична музика, представена от фолклорна група при Народно читалище „Родопска искра” – гр. Чепеларе.


Входът и участието в ателиетата са безплатни, още за програмата на Деня на отворените врати в блога на ИЕФЕМ


Дни на Миладиновци 2011 се организират от Института за етнология и фолклористика при БАН в партньорство с 30 СОУ "Братя Миладинови", Читалище "Братя Миладинови" - София, и Сдружение за културни инициативи, под патронажа на Министерство на културата и Министерство на образованието, младежта и науката на Р България, с медийното партньорство на БНР, Телевизия СКАТ и МетроМедия. Генерален спонсор Корпоративна търговска банка АД.

Friday, October 14, 2011

Дни на Миладиновци 2011

През настоящата година се навършват 150 години от издаването на сборника „Български народни песни” на Братя Миладинови, поставил началото на събирачеството в българската фолклористика и задал насоки за поколения възрожденци.

По този повод и в чест на делото на Миладиновци Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН организира от 1 до 5 ноември 2011 г. Дни на Миладиновци.

Разнообразната програма включва Изложба за делото на Миладиновци (откриване на 1 ноември), Национален конкурс-надпяване, посветен на 150-годишнината от издаването на „Български народни песни” (2-3 ноември), Кръгла маса „Делото на братя Миладинови и българската култура” (4 ноември), Ден на отворени врати на Националния етнографски музей (ИЕФЕМ-БАН) (5 ноември), Национален конкурс за рисунка на тема „Светът на българина в песните на Братя Миладинови” и Национален конкурс за есе на тема „За да се знае кои сме и за да ни има (Делото на Братя Миладинови от погледа на съвременника)” (1 ноември – 10 декември).

В Деня на отворените врати са предвидени още прожекции на етнографски филми, детски уъркшопи, демонстрации на занаяти, изпълнение на фолклорни песни и танци др.

Дните на Миладиновци се провеждат под егидата на Министерство на културата и Министерство на образованието, младежта и науката на Република България, с медийната подкрепа на БНТ и БНР. Съорганизатори са Сдружение за културни инициативи, 30 СОУ „Братя Миладинови” и Читалище „Братя Миладинови” – София.

Пълната програма за събитието може да намерите в сайта на ИЕФЕМ-БАН, където са публикувани и условията за конкурсите.