какво е Oikumen

Oikumen е културно-информационна платформа за събития от изложбените зали, фестивалната сцена, градското и уеб пространство.

С “ойкумен(а)” в миналото древните гърци определяли границите на познатия за тях свят с център Елада, за Византия това била територията на империята, а днес се използва като определение за заселената част от Земята, т.е. навсякъде, където е стъпил човешки крак и донесъл своите вярвания и бит, навици и светоглед.