Сдружение за културни инициативи

Сдружение за културни инициативи е организация с идеална цел, извършваща общественополезна дейност по смисъла на ЗЮЛНЦ.

Сдружението работи за развитието и популяризацията на българската култура във всичките й аспекти, опазване на културното и природно наследство, както и ангажиране на младите хора у нас с тези проблеми. Началото е поставено през 2009 г. и до сега сдружението има няколко реализирани проекта.

Още през месец октомври 2009 г. Сдружение за културни инициативи кандидатства с идейния проект „Социализация и популяризация на бюст-паметниците в парк „Борисова градина, София” за международната награда ПроАрте. След селектиране на проектите от италианска страна, организацията бе поканена да презентира проекта в Рим, през ноември 2009 г. за което е отличена в международната секция от българска страна за „Креативност и иновация” в Европейската година на креативността и иновациите 2009 г. Наградата ПроАрте е включена в официалната програма на събитията за Европейската година на междукултурния диалог 2008 и на Европейската година на творчеството и иновациите 2009. Инициативата се провежда под патронажа на Президента на Република Италия, на Министерството на културните ценности и дейности и на Министерството на общественото образование на Италианското правителство. (линк от интервю на Атанаска Станчева и Дафина Бебелекова за Радио Ватикана)

от бюлетина за 2009 на PremioProArte (стр. 4)
Проектът предвижда изработване на интерактивна уеб карта и поставянето на информационна указателна табела на територията на парка, съдържащи историята на Борисовата градина, описание и презентация на бюст-паметниците на значими личности от българската история. Целта е да се популяризира българската култура като интегрирана част от световното културно наследство.

Към настоящия момент, след кандидатстване пред различни институции и донорски програми проектът не е реализиран. (линк)

През есента на 2010 г. организацията успешно реализира първото издание на Фестивала на етнографския и антропологичен филм в София. Идеята за подобен форум в България не е нова. През 1998 г. визуалният антрополог проф. Асен Баликси и филмовият продуцент Стефан Китанов организират в Дом на киното “Фестивал на етнографския филм”, на което издание специален гост е един от основателите на cinéma Vérité – френският антрополог и режисьор Жан Руш. В наши дни Сдружение за културни инициативи решава да продължи традицията и да организира ФЕАФ София 2010 с акцент именно на филмите на Жан Руш (1917 – 2004) и проф. Баликси. В резултат на това издание излязоха публикации в различни български медии (виж 1, 2, 3, 4, 5) и специализирани международни бюлетини.

През декември 2011 г. в Конферентната зала на СУ "Св. Климент Охридски" се състоя второто издание на ФЕАФ с акцент “Балкани”, а от ноември 2012 г. фестивалът е с променен формат и вече се провежда под заглавието Международен фестивал на етнографския филм. Повече информация за самия фестивал ще намерите на ifefsofia.wordpress.com и на ifefsofia.org.